Avustukset

Periaatteet avustusten valinnassa

Lions Club Mynämäki ry on perustettu 1964 ja sen toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen työhön. Klubin palvelutoiminta kohdistuu paikalliseen nuorisoon, vanhusväestöön, sotaveteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin yksilöihin ja ryhmiin. Palvelutoimintaa ja avustusten jakamista ohjaa yhdistyksen perustamisen yhteydessä laaditut säännöt.

Yhdistys ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä tai rahallisesti annamme apua kohteisiin, jotka jäävät joko hoitamatta julkisin varoin tai toimenpiteet ovat tarpeeseen nähden riittämättömiä. Tämä antamamme apu on usein pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Klubi toimii oman kunnan ja sen lähialueilla. Jatkuvia lahjoituskohteitamme ovat stipendit kouluihin, lasten- ja vanhusten auttaminen eri tavoilla, nuorisovaihto-ohjelma ja Lions Quest –koulutuksen tarjoaminen opettajille. Lisäksi on kausittain vaihtuvia aktiviteetteja. Näistä voidaan mainita mm. sotaveteraanien kodinhoidon omavastuun osittainen maksaminen, erilaiset perusparannukset yksityishenkilöiden koteihin, televisioiden lahjoitukset vuodeosastolle ja Litzelius -kotiin sekä sosiaalitoimen kautta jaettavat lahjakortit joulun aikaan.

Tärkeitä varainkeruu aktiviteettimme on elokuiset Laurin Markkinat Mynämäen keskustassa ja joulun aikaan avaamme Mynämäen joulukadun yhdessä Mynämäen yrittäjien kanssa. Lisäksi palveluhakemisto on merkittävä varainkeruuaktiiviteetti. Hallitus päättää yhdessä klubikokouksen kanssa avustuskohteista, joihin osallistutaan. Vakituiset toimikauden toimintasuunnitelmassa sovitut lahjoitukset vievät tästä summasta 2/3 osaa. Loppuosa jaetaan saapuneiden avustushakemusten perusteella ja harkintaa käyttäen avustuksen jaon periaatteidemme mukaisille kohteille. Hakemuksia tulee yleensä enemmän kuin klubilla on varaa jakaa.

Vuosittain jaettava rahamäärä on noin 4000–7000 €.